Välkommen

Välkommen till fotoklubbarnas nya hemsida.

Uppdatera ev. gammal länk till nya adressen, AZDphoto.se.

Har du som medlem inte fått inloggningsuppgifter (senast 1 april) till den nya hemsidan så kontakta någon i Styrelsen.

Medlem? Logga in för full access.

Logga in

OBS - Om du glömt lösenordet så kontakta någon i styrelsen. Klicka inte på länken i inloggningsrutan.

Styrelsen

Styrelserna 2024 / Boards 2024

Dentsply Photo Club Sweden (DPCS) och AstraZeneca Gothenburg Photo Club (AZGPC)

For English

Namn Företag Telefon Ansvarsområde
Berit Sjöqvist Dentsply 0702-898472

 • Ordförande DPCS
 • Firmatecknare DPCS
 • Utställningar på Galleri Vajern 1 & 2
 • Nyhetsbrev
 • Drönare
 • Fototävlingar DPCS
 • Hasselbladskameror
 • Quantum ringblixt
Mikaela Friberg Dentsply 0702-644357
 • Kassör
 • Firmatecknare för DPCS
 • Medlemsregister för DPCS
Elisabeth Carlsson Dentsply
 • Anmälan Bildvisningar
 • Intern kommunikation
Elisabeth Johnsson Dentsply 031-3763319
 • GoPro kameror för utlån
 • Profoto portabelt blixtkit 230V för utlån
 • Tidskrifter DPCS

Christer Karlsson AZ 0708-467300
 • Ordförande AZGPC
 • Bildvisningar
 • Firmatecknare för AZGPC
Christin Hernborg AZ 0703-509871
 • Kommunikation
 • Workplace
 • Support till fotoaktiviteter
Jan Holmgren

AZ/
Senior

0702-593967
 • Support till fotoaktiviteter
Fredrik Mauritzson AZ 0730-241977
 • Interna tävlingar
 • Digitalprojektor och duk
 • Medlemsregister AZGPC
Nils-Olov Hermansson AZ 031-7064126
 • Ateljén
 • Kassör
 • Firmatecknare för AZPC
 • Fotoutställningar
Anders Holmgren AZ 031-7762315
 • Digitala Bildrummet
 • Autofokuskalibrator
 • Tidskrifter
Alan Sabirsh AZ 031-7762551
 • Digitala Bildrummet
Tony Clementz AZ/
Senior
0707-876239
 • Kurser
 • Fotoutflykter
 • Externa fototävlingar AZGPC
 • Admin för FK Facebook grupp
 • Admin för styrelsens Google Drive
Richard Bloom AZ 0706-444654
 • Ateljén
 • Interna tävlingarName Company Phone Responsibilities
Berit Sjöqvist Dentsply 0702-898472

 • Chairman DPCS
 • Authorized to sign for DPCS
 • Exhibitions at Gallery Vajern 1&2
 • Newsletter
 • Drone
 • Photo competitions for DPCS
 • Hasselblad equipment
 • Quantum ring flash
Mikaela Friberg Dentsply 0702-644357
 • Treasurer
 • Authorized to sign for DPCS
 • List of members for DPCS
Elisabeth Carlsson Dentsply
 • Signing up for Photo seminars
 • Internal communication
Elisabeth Johnsson Dentsply 031-3763319
 • GoPro cameras for loan
 • Portable Profoto flashit 230V for loan
 • Photo magazines DPCS

Christer Karlsson AZ 0708-467300
 • Chairman AZGPC
 • Slideshows
 • Authorized to sign for AZGPC
Christin Hernborg AZ 0703-509871
 • Communication
 • Workplace
 • Support for photo activities
Jan Holmgren

AZ/
Senior

0702-593967
 • Support for photo activities
Fredrik Mauritzson AZ 0730-241977
 • Internal competitions
 • Digital projector and canvas
 • Medlemsregister AZGPC
Nils-Olov Hermansson AZ 031-7064126
 • Studio
 • Treasurer (AZ)
 • Authorized to sign for AZGPC
 • Exhibitions (at AZ)
Anders Holmgren AZ 031-7762315
 • Digital Lab
 • Autofocus calibrator
 • Magazines
Alan Sabirsh AZ 031-7762551
 • Digital Lab
Tony Clementz AZ/
Senior
0707-876239
 • Courses
 • Photo excursions
 • External photo competitions (AZGPC)
 • Admin for PC Facebook page
 • Admin for PC Google Drive
Richard Bloom AZ 0706-444654
 • Studio
 • Internal competitions

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.