Välkommen

Välkommen till fotoklubbarnas nya hemsida.

Uppdatera ev. gammal länk till nya adressen, AZDphoto.se.

Har du som medlem inte fått inloggningsuppgifter (senast 1 april) till den nya hemsidan så kontakta någon i Styrelsen.

Medlem? Logga in för full access.

Logga in

OBS - Om du glömt lösenordet så kontakta någon i styrelsen. Klicka inte på länken i inloggningsrutan.

Ateljén

English

Medlemmar i fotoklubbarna har tillgång till en fullt utrustad fotoateljé som ligger på andra våningen i Gula Villan. Ateljén kan mörkläggas med täckta gardiner och där finns tillgång till ett flertal studioblixtar och olika typer av bakgrundspapper. Vill du inte använda din kamera så finns det också kamera och stativ att tillgå i ateljén.

Rummet är utrustat med kortläsare och för att få access till våra lokaler i Gula Villan (Digitala Bildrummet och Ateljén) krävs att man först genomgått en kort introduktionsutbildning. Förutom de regler och rutiner som gäller ateljén, så får du också under introduktionsutbildningen lära dig grunderna för hur du använder studioblixtarna och det ges också tid till att själv får prova på. Efter genomgången introduktionsutbildning har du också möjlighet att låna hem en portabelt blixtutrustning för att t.ex. använda hemma.

Läs mer om Introduktionsutbildningarna här.

Utrustning i Ateljén.

 • Fyra Profoto Studioblixtar (...)

 • Flera olika bakgrunder, t.ex. vit/svart/grå.

 • Hängande svarta avskärmningsgardiner.

 • Studiostativ

 • Reprostativ med bord med ljus under eller över

 • Kamera (Canon EOS 550D) med 50 mm objektiv. OBS Bokas separat OBS

 • m.m.

Ateljéansvariga

Nils-Olov Hermansson AstraZeneca (031-7064126)

Richard Bloom AstraZeneca (070-2287424)

Ytterligare information om Ateljén för medlemmar.


Members of our Photo Clubs have access to a fully equipped photo studio on the second floor in Gula Villan. The room can be darkened with covered windows and there are several professional strobes (flash) available for your use. One of the walls also have rolls of various background papers. If you do not want to use your own camera there is also a camera and a tripod available.

The room is locked with a card reader and to get access to our facilities in Gula Villain (Digitala Bildrummet and Ateljén) you first need to attend a short introduction. Apart from getting to know the rules and routines for the room, you will also learn the fundamentals for using the strobes. If you like there is also time for you to practice. After the introduction you will also have the possibility to borrow a set of portable strobes that you can use at home.

Read more about the Introductory course here.

Equipment in the Studio.

 • Four Profoto Strobes

 • Different colored backgrounds, e.g. black/white/gray

 • Hanging black curtains for screening of light

 • Sturdy Studio tripod

 • Repro table stand with light from above or below

 • Camera (Canon 550) with a 50 mm lens Note - You have to book the camera separately - Note

 • and more..

Responsible for the Studio:

Nils-Olov Hermansson AstraZeneca (031-7064126)

Richard Bloom AstraZeneca (070-2287424)

Further information about the Studio for members.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.